5 jul. 2014

PLE (Personal Learning Environment)

Definició:

El PLE (en anglés, Personal Learning Environment) o  L’EPA (en català, Entorn Personal d’Aprenantatge)
és un conjunt d'eines, serveis, relacions, connexions i interaccions que fem servir habitualment i que afavoreixen el nostre aprenentatge i que fan que aquest aprenentatge esdevinga coneixement. 


Ponència:
Sobre aquest tema vaig parlar el dia 16 de juliol al curs d'estiu 2014 de la Universitat d'Alacant: REALITAT 2.0: EXPERIÈNCIES TIC EN CATALÀ A LES AULES  (enllaç). En concret la meua ponència tenia com a títol:

"El PLE ple de recursos i connexions: del que és formal al que és informal"

Ací està la presentació utilitzada a la ponència:


Per a saber més del tema:

Vídeo meu sobre PLE i ensenyament de llengües: em van convidar a fer un dels vídeos que conformen el MOOC de  XarxaMOOC sobre llenguatge d'especialitat i terminologia en català organitzat per la Xarxa Vives d'Universitats. Va estar un plaer participar-hi i el vídeo gravat és aquest:

Bibliografia:
  • Adell Segura, J. & Castañeda Quintero, L. (2010) “Los Entornos Personales de Aprendizaje (PLEs): una nueva manera de entender el aprendizaje”. En Roig Vila, R. & Fiorucci, M. (Eds.) Claves para la investigación en innovación y calidad educativas. La integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la Interculturalidad en las aulas. Stumenti di ricerca per l’innovaziones e la qualità in ámbito educativo. La Tecnologie dell’informazione e della Comunicaziones e l’interculturalità nella scuola. Alcoy: Marfil – Roma TRE Universita degli studi.
  • Castañeda, L. y Adell, J. (2011): El desarrollo profesional de los docentes en entornos personales de aprendizaje (PLE). En Roig Vila, R. y Laneve, C. (Eds.) La práctica educativa en la Sociedad de la Información: Innovación a través de la investigación / La pratica educativa nella Società dell’informazione: L’innovazione attraverso la ricerca. Alcoy: Marfil. 83-95.

Recull d'enllaços: