11 feb. 2008

Per a despertar cada dia amb optimisme...