23 abr. 2007

SOBRE LES PARTS D'UNA CACERA DEL TRESOR:

Una Cacera del tresor està formada per les segënts parts: introducció/pantejament, preguntes/activitats, "la gran pregunta" i recursos de Internet.
Exemple de Cacera del tresor:
Treballem els contes (català)

Ara bé, de vegades, podem trobar Caceres que afegeixen més parts a aquesta estructura bàsica. En aquest sentit podem visitar la web d'Aula 21 on s'explica l'estructura d'una Cacera indicant, a més de les parts bàsiques anteriors, que una Cacera té també avaluació.
Per exemple, podem veure aquesta Cacera sobre el dia del llibre.

D'altres, afegeixen l'apartat conclusions. Per exemple, pots visitar aquesta cacera del tresor amb aquestes parts:
ZENOBIA CAMPRUBÍ ... UNA MUJER TRABAJADORA (en castellà)

D'altres, afegeixen una guia didàctica. Per exemple, veure aquesta Cacera (dissenyada en blogger): Una Caza del Tesoro sobre PÍO BAROJA

D'altres vegades també trobarem Caceres que no tenen les parts bàsiques. Personalment, considere que no les hauríem de catalogar com a Caceres. Serien activitats més senzilles però no Caceres.
Per exemple, fixa't en aquesta, que explícitament no ens indica "la gran pregunta":
ESPORTS ALTERNATIUS: ULTIMATE

Sí considere que els crèdits s'han de posar sempre ja que no és una part pròpiament de la Cacera sino la identificació respecte a l'autoria de la Cacera dissenyada.